ENG | |
全港室内单车赛第5回合(单车花式)
日期 : 2019年12月22日﹝星期日﹞

比赛项目 : 单车花式

地点 : 香港单车馆

下载 : 报名表 / 赛事资讯 / 出赛表 / 成绩 / 全年总成绩

截止报名:2019年12月12日下午6时正

敬请留意,参加者必须是中国香港单车总会有限公司19-20已缴交保险费之会员

2019 9            

Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30