ENG | |
全港室内单车赛 - 第二回合

日期:2018-7-8

比赛项目:单车花式,单车球

地点: 香港单车馆

比赛报名:报名表网上报名

截止日期 : 2018年6月28日 下午6时

赛事资讯:按此下载

出赛表:单车花式 / 单车球

成绩公布:单车花式 / 单车球

全年总成绩:单车花式 / 单车球

2020 7            

Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31