ENG | |
Samsung 第60届体育节 - 全港山地单车赛(落山赛)
日期 : 2017年6月25日 (星期日)

时间 : 08:30-14:30

地点 : 大帽山黑钻石路段-体验径 

比赛项目 : 落山赛

出赛表 : 按此下载

排位成绩 : 按此下载 

成绩表 : 
按此下载

截止报名
 : 2017年6月15日 下午6时 

2019 6            

Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30