ENG | |
外展教練計劃 - 學校比賽 - 第1回合(障礙賽)

日期 : 2019年12月7日﹝星期六﹞

比賽項目 : 障礙賽

地點 : 馬鞍山白石單車場

下載 : 章程 / 賽程 / 出賽表 / 成績 


敬請留意,參加者必須是中國香港單車總會有限公司19-20已繳交保險費之會員

2020 9            

Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30