ENG | |
全港單輪車賽-第一回合
日期:2018-7-1

比賽項目:單輪車

地點:柴灣體育館

比賽章程:按此下載

報名表格:已截止

截止日期 :2018年6月21日 下午6時

賽事資料:出賽表 / 賽道 / 賽制 /  成績

 

2019 5            

Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31