ENG | |
全港室内单车赛第4回合

日期 : 2018年10月7日﹝星期日﹞

比赛项目 : 单车花式,单车球

地点 : 柴湾体育馆

下载 : 报名表/ 网上报名 / 赛事资讯 / 出赛表(单车花式) / 出赛表(单车球) / 成绩(单车花式) / 成绩(单车球)

截止报名:2018年9月27日下午6时正

敬请留意,参加者必须是中国香港单车总会有限公司18-19已缴交保险费之会员

2021 7            

Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31