ENG | |
全港山地车赛第五回合 (越野赛)
日期 : 2018年2月11日 (星期日)

时间 : 09:30-13:30

地点 : 大帽山田夫仔北段 

比赛项目 : 越野赛

按此下载 : 出赛表  /  成绩表 

截止报名 : 2018年2月1日 下午6时

敬请留意,参赛者必须是2017-18赛季已缴交保险费之注册会员

2019 1            

Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31