ENG | |
2022-23 全港单轮车赛 - 第二回合

日期 : 2022年12月4日 (星期日)

时间 :09:30-14:00

比赛项目 : 单轮车

地点 : 香港单车馆

报名表格 / 网上报名 / 赛事资讯 / 赛例 / 新型冠状病毒病防疫事宜 / 健康及外游申报表 / 路线图(个人竞速赛 / 障碍计时赛) / 出赛表 / 成绩

截止日期 : 2022年11月24日  18:00 

1. 敬请留意,参加者必须是中国香港单车总会有限公司22-23已缴交保险费之会员。

2. 所有参赛者将必须於在入场时填妥及递交健康申报表 。

3. 所有入场人士需详阅新型冠状病毒病防疫事宜。

2022 12            

Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31