ENG | |
2022-23 全港室内单车赛 - 第五回合(单车花式)

日期 : 2023年1月15日 (星期日)

时间 : 09:30-14:00

比赛项目 : 单车花式

地点 : 香港单车馆

报名表格 / 网上报名 / 赛事资讯 / 出赛表 / 成绩 / 全年总成绩

截止日期 : 2023年1月5日  18:00

1. 敬请留意,参加者必须是中国香港单车总会有限公司22-23已缴交保险费之会员。

2. 所有参赛者将必须於在入场时填妥及递交健康申报表 。

3. 所有入场人士需详阅新型冠状病毒病防疫事宜。

2023 3            

Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31